ADVIES IN KRACHT IN OMGEVING-STIJL - De kennis en kunde van Kracht in Omgeving op het gebied van vergunningen, toetsing, toezicht en handhaving zetten we graag breed in. Naast het geven van praktische ondersteuning, analyseren we bedrijfssituaties en geven we advies op onze bevindingen.

Advies in de breedte

We koppelen uw input over uw bedrijf, de huidige situatie en de plannen die u heeft aan onze ervaring en expertise. Een plus een is altijd het juiste antwoord. Wij bekijken uw situatie op onderwerpen als brandveiligheid, naleven van wettelijk voorschriften in het kader van de Wabo en specifieke bedrijfsactiviteiten zoals opslag brandgevaarlijke stoffen. Het advies dat daaruit komt werken we uit in een plan met onze bevindingen en de te nemen stappen zodat u volledig voldoet aan 

de gestelde eisen. Geeft u akkoord, dan pakken wij het plan meteen op en zetten het in gang. Dat is raad, daad en advies Kracht in Omgeving-stijl. All-in = zonder zorgen. 

Kracht in Omgeving helpt u 
graag verder

Heeft u plannen voor de toekomst? Of is het tijd om uw bedrijf een keer goed door te lichten? Een mailtje of belletje en wij komen langs.