vergunningencheck

Kracht in Omgeving is een waardevolle intermediair tussen u en de overheid. Wij ontzorgen, zodat u zich kunt richten op uw hoofdzaak: het ondernemen zelf. Wij ondersteunen u bij het aanvragen van vergunningen, het coördineren en bewaken van vergunningenprocedures, inclusief de nodige indieningvereisten. Wij zorgen voor een doorkijk naar de toekomst. Zo creëren we een duurzame formule voor een sterke bedrijfsvoering. Een die past binnen de huidige wet en regelgeving.

vergunningencheck

Waar het draait om vergunningen staat één woord bovenaan: QuickScan. U heeft plannen en wilt weten welke vergunningen daarvoor noodzakelijk zijn. De QuickScan realiseert een compleet vergunningenoverzicht. Het overzicht geeft u inzicht in de mogelijkheden voor het realiseren van uw plannen. De QuickScan creëert een document met daarin de eventueel benodigde vergunningen, de toestemmingen met een raming van de bijbehorende kosten, de benodigde procedures inclusief het tijdspad. Helder, inzichtelijk én een stevige houvast voor uw plannen. 

Vergunningenpakket

Op basis van het overzicht leggen we samen met u het vervolgtraject voor het vergunningenpakket of maatwerk vast. Dit document stellen we op basis van de door u verstrekte informatie op, een toets aan het bestemmingsplan, overige beschikbare informatie zoals foto’s, afspraken met derden en telefonische afstemming met de gemeente. 

Kracht in Omgeving helpt u graag verder

In de knoop met vergunningen? Vraag een QuickScan aan.