toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving zit in ons bloed. Het is onze spreekwoordelijke aan-knop. We hebben er allebei ruim 25 jaar ervaring in. Voor u en ons is dat een ongelofelijk stevig fundament. Plus, onze range is breed. Van toezicht bij de plaatselijke supermarkt of agrariër tot opslag gevaarlijke stoffen of een procesinstallatie in de industrie. 

Toezicht

We trekken het nóg breder. Toezicht in energie bijvoorbeeld. Draait een ondernemer al ‘warm’ voor bijvoorbeeld energietransitie? Een onderwerp dat de komende jaren alleen maar om meer aandacht zal vragen. Bij Kracht in Omgeving overtuigen we met heldere uitleg, niet door te roepen dat ‘het nu eenmaal zo in de wet staat’. Wij formuleren het doel op een begrijpelijke manier en benoemen de voordelen. En wat u als bedrijf niet hoeft uit te geven is directe winst. 

handhaving

Dat is geen doel, het is een middel om de leefomgeving te verbeteren. Eerst tot een oplossing komen van het geschil of het juridisch probleem; dát is essentieel binnen onze aanpak. Met deze aanpak houden we rekening met een ieders belang en komen samen met uw juristen tot een bestuurlijke strategie. Een oplossing vinden waar alle partijen tevreden mee verder kunnen. We communiceren in de juiste toon. Naast het opstellen van dwangsombeschikkingen en de uitvoering aan bestuursdwang, toetsen wij eerst de juridisch haalbaarheid en informeren u daarover.