Activiteitenbesluit melding indienen

In het zogenoemde Activiteitenbesluit vindt u milieuregels, vooral voor bedrijven. Nagenoeg elk bedrijf in Nederland valt onder het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit staan regels per ‘soort milieubelastende activiteit’ (metaalbewerking bijvoorbeeld) én per ‘soort milieubelasting’ (geluid bijvoorbeeld). Veel voorschriften uit het besluit zijn verder uitgewerkt in de zogenoemde Activiteitenregeling.

Veranderende regels

Complex? Nogal. In het Activiteitenbesluit zijn alle regels voor allerlei typen bedrijven opgenomen. En al die regels zijn regelmatig aan verandering onderhevig. Er worden voortdurend wijzigingen plus nieuwe regels en voorschriften in opgenomen. Zie dan door de bomen het bos nog maar te zien. Voor veel bedrijven is het ondoenlijk om voortdurend op de hoogte te zijn van welke regel wanneer van toepassing is en welke veranderingen er zijn. 

Begeleiding bij procedures

Kracht in Omgeving is altijd op de hoogte van de regels en voorschriften, wijzigingen en de mogelijke consequenties. Wij adviseren bedrijven daarover en begeleiden hen bij 

procedures en/of maatregelen die voortvloeien uit het Activiteitenbesluit. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het opstellen van een melding of bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Wij maken gebruik van de zogenoemde ‘actuele Herkenningen’. Zo hebben we effectief inzicht en hebben we op de juiste wijze contact met de overheid. 

Kracht in Omgeving helpt u graag verder

Wilt u weten wat Activiteitenbesluit melding indienen voor u betekent? Wij zoeken het graag voor u uit.