Woud van regels - Het woud van regels en wetten die, als u daar geen goed zicht op hebt, u ook geen goed zicht biedt op de consequenties van het niet (tijdig) aanvragen van vergunningen. En zonder de juiste vergunningen staat uw bedrijf stil. In het ergste geval gaan uw plannen helemaal niet door.

ADVIES BIJ NIEUWE WET- EN REGELGEVINGEN

De samenwerking maakt ook dat wij u ondersteunen en advies implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. En dat wij juridische hulp aanbieden bij het structureren en uitschrijven van processen. Tenslotte helpen onze juristen u ook met advies inzake de handhaafbaarheid van een vergunning en welke procedurestappen er dienen te worden doorlopen.

Wij spreken juridisch ambtelijk

Die druk is te voorkomen. Kracht in Omgeving helpt u met het stapsgewijs realiseren van uw plannen, binnen de juridische kaders. Maak daarom gebruik van onze jarenlange ervaring in procedures. Wij spreken de juridisch ambtelijke taal en vertalen uw plan in een juridisch document, want dat is een vergunning nu eenmaal. Zo borgt u het ‘vergund recht’ en voorkomt u een juridisch geschil met de overheid.